Donacije

Obrti, poduzeća, pojedinci, svi koji žele doprinijeti održavanju ovog velikog projekta mogu to učiniti javljanjem putem e-maila za sponzorstvo na ana.vukoja@hangloose.hr ili donacijom na IBAN udrugeretroPERSPEKTIVA”: HR 2924020061100894216 (Bana Jelačića 135a Vinkovci) s opisom plaćanja “Donacija za HLRF”.

Donacije mogu biti novčane, ali i u robi/uslugama koje bi organizator mogao zatrebati (o detaljima više upitom na navedeni e-mail). Za svaku ćemo se donaciju odužiti adekvatnom promidžbom, kako slijedi:

 • Do 500 kuna donacije (ili roba i usluge u protuvrijednosti) uključuje zahvale na web i facebook
  stranici.
 • Od 1000 do 2000 kn (ili roba i usluge u protuvrijednosti) uključuje sponzorstvo ili donaciju s
  Vašim logom na plakatima, flyerima te zahvale na web i facebook stranici.
 • Od 3000 i više kn (ili roba i usluge u protuvrijednosti) uključuje sponzorstvo na velikom baneru na
  bini, baneru na ulazu festivala (proizvoljno,ako ga imate), logom na plakatima i flyerima.
 • Sponzorstvo u robi ili uslugama (u vrijednosti višoj od 500 kn) dodijeljeno kao nagrada za
  natjecanja unutar programa Festivala biti će pročitano pri dodjeli nagrada